Chata Kilián – Šumava – ubytování – apartmány

Chata Kilián

Rezervace 2016, 2017

Chata Kilián

         +420 606 803 302

        


Aktuálně

V zahradě prostor pro hry dětí, skluzavky, pískoviště, velká trampolína.

V místě dvě nová dětská hřiště, hřiště pro plážový volejbal, tenisové hřiště.

Nový areál vodních sportů Vimperk, otevřeno 7/2015.

Soví voliéry, průchozí i oddělené voliéry, Borová Lada.

Jelení výběh s jelení stezkou 2,5 km, Kvilda.

Vlčí výběh s vlčí stezkou 2 km, Srní.

Nově zrekonstruovaná rozhledna Skokanský můstek v LA Zadov s horolezeckou stěnou.

Červencové noční prohlídky hradu Kašperk, 17.8. – 19.8. 2017

Letní divadelní představení spolku Kašpar, hrad Kašperk 2.8. – 6.8. 2017

V zimě dětský provázkový vlek se školičkou, s půjčovnou lyží a snowboardů 200m.


Posezení

Co nového

V zahradě prostor pro hry dětí, skluzavky, pískoviště, velká trampolína.

V místě dvě nová dětská hřiště, hřiště pro plážový volejbal, tenisové hřiště.

Nový areál vodních sportů Vimperk, otevřeno 7/2015.

Soví voliéry, průchozí i oddělené voliéry, Borová Lada.

Jelení výběh s jelení stezkou 2,5km, Kvilda.

Vlčí výběh s vlčí stezkou 2km, Srní.

Nově zrekonstruovaná rozhledna Skokanský můstek v LA Zadov s horolezeckou stěnou.

Červencové noční prohlídky hradu Kašperk, 14.7. – 16.7.2016

Letní divadelní představení spolku Kašpar, hrad Kašperk 29.7. – 7.8.2016

V zimě dětský provázkový vlek se školičkou, s půjčovnou lyží a snowboardů 200m.

Jelení výběh - Návštěvnické centrum Kvilda 08/2015

Poznat život jelenů, vidět je na vlastní oči v jejich přirozeném prostředí, nabízí nové Návštěvnické centrum nedaleko Kvildy.

Jelen evropský je nedílnou součástí šumavské přírody. Neměl tu však vždy lehkou pozici. Jeho výskyt a četnost procházela různými výkyvy. Nejvíce jelenů zde dli historických pramenů žilo v sedmdesátých letech 18.století. Vysoký počet jedinců jelena evropského s sebou přinášel i negativa v podobě stále se zvyšujících škod v lesích i na polích. To vyvolalo tlak na výrazné snížení stavů. Další výrazný pokles četnosti jelenů následoval na začátku 19.století vyvolaný jednak válečnými událostmi a dále rozmáhajícím se pytláctvím, ze kterého pramenily neustále se opakující střety českého lesního personálu a pytláků. Proto kníže Schwarzenberg v roce 1817 nařídil úplnou likvidaci jelena evropského na Šumavě. To se podařilo a v roce 1863 byl uloven poslední kus. Avšak již v rove 1874 založil kníže Adolf Josef Schwarzenberg v revíru Zátoň, na úpatí Boubínu, oborní chov. Základem nové populace se stal jelen Hansel z Hluboké nad Vltavou a šest laní z orlického a křivoklátského panství. Další laň byla dovezena z panství děčínského. V roce 1878 bylo z obory vypuštěno do volnosti 29kusů. V následujících letech byla populace postupně posílena dovozem dalších kusů z různých míst Čech i Evropy. Současní jeleni nejsou tedy původním čistým šumavským typem. Četnost jelení populace se rychle zvyšovala a situace se víceméně opakovala – nárůst škod a opětovný tlak na snížení stavů a uzavření jelenů do obor. Významné snížení početnosti jelena evropského přinesla 2.světová válka, kdy byli jeleni intenzivně loveni jako zdroj potravy. Po válce nastal už potřetí postupný nárůst populace šumavských jelenů s maximem stavů v osmdesátých letech 20.století.

Cílem Národního parku Šumava je ukázal, že při udržování populace jelenů na ekologicky únosné ůrovni je možná existence jelena i dalších zvířecích druhů bez toho, aby byly poškozovány lesní ekosystémy. K lepšímu pochopení těchto vzájemných vazeb slouží i Návštěvnické centrum na Kvildě.

Jelení výběh - 9ha

Jelení stezka s pozorovacími přístřešky – 2,5km

Návštěvnické centrum – expozice věnovaná jelenovitým, on-line kamerový přenos z výběhu

Parkoviště, dětské hřiště

Časová náročnost – 2,5h

Provozní doba – celoročně kromě dubna

Vlčí výběh - Návštěvnické centrum Srní 11/2015

Centrum prezentuje původní druhy volně žijících zvířat v jejich přirozeném biotopu, reintrodukované a nebo dříve vyhynulé druhy. Bezpochyby největším lákadlem je výběh s vlky na rozloze 3ha, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka.

Člověk je přirozenou součástí přírody, navíc mu byl dán dar měnit zaběhnuté pořádky. Příkladem je vlk, divoká forma psa, a pes. Pes je v citovém žebříčku u lidí ceněn velmi vysoko. Vlk je v předsudcích lidí zatracován, ve středověku se stal dokonce symbolem zla. Dnes víme, že tomu tak není. Vlk je velice inteligentní zvíře s přesně vymezenou hierarchií smečky. Vlkům vděčíme za naše čtyřnohé psí kamarády, kteří jsou jejich dávnými potomky. Poznáme-li život vlků, budeme lépe rozumět psům.

Vlk je nádherné, přizpůsobivé zvíře, i v dnešní přírodě má své místo. Svědomitě plní funkci zdravotní policie krajiny. Umí žít s člověkem, jak tomu bylo po tisíce let zpátky. Musíme ho však dobře poznat a nemít z něho strach. K tomu slouží expozice Návštěvnického centra v Srní, kde můžeme jít bez obav k vlkům na návštěvu a poznávat jejich život.

Vlčí výběh - 3ha

Vlčí stezka s visutou pozorovací lávkou dlouhou 300m – 2km

Návštěvnické centrum – expozice věnovaná šelmám, on-line kamerový přenos z výběhu

Parkoviště, dětské hřiště

Časová náročnost – 2h

Provozní doba – celoročně kromě dubna

Soví voliéry – Borová Lada 05/2013

Správa NP a CHKO Šumava vybudovala na Borové Ladě průchozí voliéry, kde je možné pozorovat i mimořádně vzácné sovy. Voliéry patří k největším v ČR. Areál je atraktivní pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Vlčí stezka s visutou pozorovací lávkou dlouhou 300m – 2km

Návštěvnické centrum – expozice věnovaná šelmám, on-line kamerový přenos z výběhu

Parkoviště, dětské hřiště

Časová náročnost – 2,5h

Provozní doba – od 1.5. do 30.9., pondělí zavřeno